Προσφορές

Δείτε παρακάτω τις τρέχουσες προσφορές μας!

Αποστειρωμένες, υψηλής ανθεκτικότητας, σακούλες ομογενοποίησης του οίκου Intersience Γαλλίας, από €35 η κούτα, μόνο €28!...

Συμπληρώσαμε 25 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!