Προσφορές

Αποστειρωμένες, υψηλής ανθεκτικότητας, σακούλες ομογενοποίησης του οίκου Intersience Γαλλίας, από €32 η κούτα, μόνο €27!...

Συμπληρώσαμε 25 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!