Η Εταιρεία

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους του εξωτερικού στο χώρο των αναλυτικών, επιστημονικών και ιατρικών οργάνων.

Μέσα από ένα σύστημα συμβουλευτικής πώλησης που εφαρμόζει, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό των εργαστηρίων.

Επίσης παρέχει υψηλή τεχνική υποστήριξη στις συσκευές που αντιπροσωπεύει από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στο εξωτερικό.

Technolab - Ιατρικά, αναλυτικά και επιστημονικά όργανα

Αντιπροσωπείες

Συμπληρώσαμε 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!