Επιστημονικά Οργανα για Φάρμακα – Καλλυντικά

Επιλέξτε είδος εξοπλισμού παρακάτω:

  • Αυτόματοι δειγματολήπτες
  • Διαθλασίμετρα
  • Εργαστηριακοί ζυγοί υψηλής ακρίβειας
  • Ζυγοί μέτρησης υγρασίας – Θερμοζυγοί

Συμπληρώσαμε 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!