2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής

Η εταιρεία μας Technolab – Τεχνοδιάγνωση Μ. ΕΠΕ Θα συμμετάσχει στο συνέδριο:

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής

2ο ΠΣΚ Παραγωγικών Ζώων, Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
& Προστασίας του Καταναλωτή

Classical Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
18-20 Μαρτίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.hvms.grΣυμπληρώσαμε 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!