Έκθεση Chem 2013

Η εταιρεία μας Technolab – Τεχνοδιάγνωση Μ. ΕΠΕ Θα συμμετάσχει στην:

9η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Ελέγχου Ποιότητας, Χημικών Προϊόντων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, CHEM 2013.
Συμπληρώσαμε 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!