Εκθεση Χημείας στο Expo Athens 2004

Εκθεση Χημείας, το 2004 στο “Expo Athens”.Συμπληρώσαμε 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!