Εκθεση Τροφίμων (Food Tec) 2006

Εκθεση Τροφίμων (Food Tec) τον Σεπτέμβριο 2006, στο Ελληνικό.Συμπληρώσαμε 25 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!