Νέο Προϊόν

Portacheck

  • Διαγνωστικά τεστ υποκλινικής μαστίτιδας
  • Διαγνωστικά τεστ υποκλινικής κετοναιμίας


Συμπληρώσαμε 25 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!