Τεχνοδιάγνωση – Δέκα Χρόνια Επιτυχίας!

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (Αρ. Φύλλου 22.747)
Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2005

Δέκα χρόνια ανοδική και πετυχημένη πορεία καταγράφει στο χώρο του επιστημονικού και ιατρικού εξοπλισμού, η εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Μ.ΕΠΕ ΤΕCHNOLAB, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1994.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της εταιρείας :

Η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, στην τεχνογνωσία της, στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 και στο after sales service, που παρέχει στους πελάτες της.
Η ποιότητα όλων των προϊόντων που εισάγει και εμπορεύεται, διασφαλίζεται από πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κινούμενη πάνω σ’ενα άξονα συμβουλετικής πώλησης, σε συνάρτηση με τα πολλά χρόνια πείρας στο χώρο αυτό και με στόχο πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση, η εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Μ.ΕΠΕ ΤΕCHNOLAB, κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις προτίμησης των πελατών του κλάδου.Συμπληρώσαμε 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!