Εκθεση WATER TEC 2006

Εκθεση WATER TEC στο EXPO, Μαρούσι, το Νοέμβριο 2006.

Εκθεση WATER TEC 2006


Συμπληρώσαμε 25 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!