Η εταιρεία μας Technolab – Τεχνοδιάγνωση Μ. ΕΠΕ Θα συμμετάσχει στην 9η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Ελέγχου Ποιότητας, Χημικών Προϊόντων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, CHEM 2013....

Portacheck - Διαγνωστικά τεστ υποκλινικής μαστίτιδας, Διαγνωστικά τεστ υποκλινικής κετοναιμίας....

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2005. Με ταχείς ρυθμούς αναπτύσσεται η ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Μ.ΕΠΕ TECHNOLAB, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και μια δεκαετία στην εισαγωγή και εμπορία επιστημονικού και ιατρικού εξοπλισμού....

Συμπληρώσαμε 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!